Bakgrundskontroll

Om du vill vara säker på att göra en trygg affär eller rekrytera rätt person till nyckelpositionen ska du göra en bakgrundskontroll. Så kallade belastningsregisterutdrag kan manipuleras, strafförelägganden och domar gallras efter fem år och oseriösa aktörer försöker tjäna snabba pengar på inkompletta domstolsarkiv. En kontroll av brottsregister och tidigare juridiska tvister är en naturlig del i Due Diligence-processen och är en billig försäkring mot företag på obestånd, bedragare och kriminella.

Vi har lanserat tjänsten BeInformed.se för att göra snabba och kvalitetssäkrade bakgrundskontroller. Kontakta oss så berättar vi mer.

1 + 7 =