Acta Publica är Sveriges ledande researchföretag. Vi har tillgång till egna databaser med upp till 20 års data från fler än 600 myndigheter. På vår analysavdelning arbetar några av landets mest prisbelönta researchers.

Monitor

Genom kontinuerlig informationsinhämtning från myndigheter, databaser med ekonomiska fakta, sociala medier, Darknet och egna kartläggningar kan Acta Publica erbjuda stående bevakningar av personer, organisationer, företeelser och varumärken. 

I realtid får staber, kommunikationsavdelningar, HR och säkerhetsansvariga veta när till exempel ett bolag, en produkt eller en nyckelperson blivit ett myndighetsärende eller förekommer i andra sammanhang som väcker intresse eller oro. 

Acta Publicas Monitortjänster kan också användas för att bevaka olika intressenter kring ett bolag eller en organisation – viktiga leverantörer, franchisetagare, konkurrenter, branscher, kunder eller medarbetare. Vi skräddarsyr omfattande bevakningar av hur vissa frågor av intresse behandlas politiskt i landets samtliga kommuner.  

Monitortjänster kan levereras i realtid, det vill säga med en e-postnotifikation så fort förekomst finns i ett insamlat dokument, eller sammanfattande i form som executive summaries med en ansvarig researcher som redaktör. För andra kunder gör vi månadsvisa eller till och med årsvisa sammanställningar av vissa företeelser eller utvecklingen på vissa områden.