API

Med vårt API, application programming interface, kan arkivet och dess funktioner integreras med kundens CRM, redaktionssystem eller skräddarsydda funktioner.

Vårt API är uppbyggt på REST och genererar svar i JSON-format och all dokumentation finns på engelska här.