Arbete och utbildning

Behöver du undersöka det som inte framgår i den officiella biografin?

Har du att göra med en person som fuskar och tar genvägar eller som brister i ansvar eller vandel? I Acta Publicas arkiv finns flera källor som kan ge en fördjupad bild av en persons officiella biografi.

Exempel på källor

  • Högre lärosäten vid vilka studenter fått påföljd för avslöjat fusk.
  • Beslut från cirka 20 personalansvarsnämnder.
  • Disciplinnämnder vid ett stort antal myndigheter.
  • Arbetsrättsliga disciplinbeslut riktade mot anställda inom samtliga kommuner och regioner.
  • Samtliga högskoleprovsresultat sedan 1977 lanseras hösten 2020.

Arkivet tillhandahålls i form av löpande månadsabonnemang i sin helhet eller som en skräddarsydd mindre lösning anpassad efter kundens önskemål. Kontakta försäljningsavdelningen på telefon 08-557 695 07 eller maila info@actapublica.se för priser och möjligheter.