Bakgrundskontroller

Acta Publica utför kontroller av individer och företag utifrån alla tänkbara behov

Med abonnerad tillgång till Sveriges största privatägda dokumentarkiv kan du som är kund göra egna efterforskningar på personnummer, organisationsnummer, namn eller valfria nyckelord. Med löpande bevakningar meddelas du vid förekomst av sökorden i nya dokument. Källdatan består av fler än 60 miljoner dokument från cirka 600 olika myndigheter. En uppdaterad förteckning finns i rapporten Öppna källor i Acta Publica.

Acta Publicas beställda bakgrundskontroller utförs av några av Sveriges mest meriterade researchers. Genom eget underrättelsearbete kartlägger vi fortlöpande risk kopplad till individer och företag som kan länkas till organiserad brottslighet eller politiskt eller ideologiskt motiverad extremism. Dessa exklusiva kontroller säkerställer att våra kunders affärer inte gynnar till exempel kriminella mc-miljöer eller Islamiska staten, eller att inte kunden genom anställning infiltreras av sådana grupperingar.

På uppdrag kontrollerar vi förekomst och aktivitet i såväl öppna sociala medier som i vissa delar av det så kallade Darknet. Vi utför också CV-kontroll av utbildningar och uppgifter om tidigare anställningar. 

För mindre behov erbjuder vi en tjänst som automatiskt genererar en personrapport med de grundläggande fynden från de viktigaste kontrollposterna. På sajten Be Informed kan våra kunder på några sekunder ladda ner ett belastningsregisterutdrag eller en baskontroll av ett företag utan mellanhänder och risk för manipulation.

Kundportalen har hög säkerhet och vi garanterar sekretess. Vid eventuella problem har vi supporttelefon dagtid. Vi erbjuder också utbildning, både i hur man använder databaserna och hur man utför avancerad research och kartläggningar.