My Vingren. Foto: David Lagerlöf

My Vingren. Foto: David Lagerlöf

Acta Publica har Sveriges mest omfattande arkiv över rättsdata och har sedan starten hjälpt enskilda kvinnojourer och skyddade boenden med kvalitetssäkrade bakgrundskontroller. Nu formaliserar vi tjänsten och gör den tillgänglig för alla som i sitt arbete kommer i kontakt med våldsutsatta kvinnor och männen som använder våld.

– Den senaste tidens uppmärksammade brottsfall visar hur myndigheternas bristande riskbedömningar kan få katastrofala följder. Acta Publica har varit avgörande när vi blivit tvungna att göra egna riskbedömningar, säger Jenny Eriksson på det skyddade boendet MKFB.

En bakgrundskontroll visar våldsutsatta kvinnor att de inte är ensamma, då forskning visar att våldsutövande män ofta upprepar sitt beteende i nya relationer. Det förtydligar att ansvaret ligger hos gärningsmannen. Det hjälper kvinnan i uppbrottsprocessen.

Nu erbjuder vi kraftigt rabatterade bakgrundskontroller till ideella organisationer som kommer i kontakt med våldsutsatta kvinnor. Företaget stärker också sin kompetens inom området genom att rekrytera My Vingren, prisbelönt journalist och researcher och tidigare verksamhetsledare på Stockholms tjejjour.

– Det finns många riskfaktorer när man gör en riskbedömning och allt handlar inte om tidigare kriminalitet. Män som vill kontrollera sin omgivning förekommer inte sällan i utdragna tvistemål till exempel, säger My Vingren.

Acta Publicas arkiv omfattar bl.a. domar, strafförelägganden, besöksförbud och strafftidsbeslut med upp till 15 års historik.

– Om vi ska få bukt med mäns våld mot kvinnor så måste alla hjälpa till. För oss är det självklart att bidra med vad vi kan, säger Christian Tamker, VD på Acta Publica.

Acta Publica

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev med de senaste uppdateringarna om Acta Publica AB.

Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev!