Belastningsregisterutdrag

Acta Publicas belastningsregisterutdrag vänder sig till kunder som snabbt behöver en sammanställning över vilka rättsliga kontexter som en person förekommer i.

Att ladda ner ett belastningsregisterutdrag från Acta Publica tar bara några ögonblick medan Polisen har flera veckors leveranstid. Och medan Polisen bara skickar utdraget hem till den som det berör, vilket medför ökad risk för manipulation, så kan du själv direkt ladda ner Acta Publicas utdrag utan mellanled. Det skickas inte heller ut någon kopia på begäran till den omfrågade personen. 

Vi erbjuder motsvarande tjänst till kunder som snabbt önskar göra få en liknande sammanställning om ett företag.

Acta Publicas belastningsregister tillhandahålls under varumärket Be Informed och kan beställas på www.beinformed.se.