Ekonomi

I arkivet finns möjligheter till avancerad research om företag och privatpersoners ekonomi.

I arkivet får du svar på om ett företag brustit i arbetsmiljö, anmälts till Datainspektionen eller haft upprepade tvister med konsumenter. Du kan kontrollera om företagets produkter brister i säkerhet och om de har tvingats att återkalla redan sålda enheter. I Arbetsdomstolens avgöranden framgår tvister med medarbetare som inte gått att lösa utanför rätten.

Exempel på källor i arkivet

 • Arbetsmiljöverket.
 • Datainspektionen.
 • Diskrimineringsombudsmannen.
 • Kemikalieinspektionen.
 • Livsmedelsverket.
 • Elsäkerhetsverket.
 • Allmänna reklamationsnämnden.
 • Konsumentverket.
 • Arbetsdomstolen.
 • Skattetillägg.
 • Referenser till cirka 10 års äktenskapsförord, bodelningar och gåvor mellan makar.
 • I våra interna arkiv har vi access till betalningsanmärkningar sedan 2010 och inkomstuppgifter från 2017. Kreditupplysningslagen tillåter dock inte ett tillhandahållande via databas. Våra researchers kan inom ramen för sitt redaktionella arbete bearbeta detta unika material.

Arkivet tillhandahålls i form av löpande månadsabonnemang i sin helhet eller som en skräddarsydd mindre lösning anpassad efter kundens önskemål. Kontakta försäljningsavdelningen på telefon 08-557 695 07 eller maila info@actapublica.se för priser och möjligheter.