Rapport: Acta Publicas öppna källor

Acta Publicas kontinuerliga utveckling av informationsinhämtning från öppna källor ledde till att arkivet i dagarna passerade 97 miljoner dokument och filer. Det gör Acta Publica till Sveriges största privata dokumentarkiv med inskannade sökbara handlingar från myndigheter.

I rapporten Nya källor i Acta Publica berättar vi om de senaste nya källorna i arkivet. Vi redogör också för samtliga källor i arkivet.