Rapport: Dömda till vård

Sju av tio tonåringar som döms till sluten ungdomsvård återfaller i brott. För unga gängkriminella är återfallsfrekvensen över 90 procent.

Det visar Acta Publicas granskning av samtliga dömda till sluten ungdomsvård åren 2015 – 2022. Det handlar om 439 ungdomar, huvudsakligen unga män.

Nästan varannan dömd tonåring var omhändertagen enligt LVU före dom. Slutsatsen kan bara bli att samhällets insatser både före domen till sluten ungdomsvård och under verkställighet inte saknar förbättringspotential.