Rapport: Encrochat

När fransk polis knäckte den krypterade tjänsten Encrochat inleddes utredningar i hela Europa. I Sverige ledde informationen från Frankrike att flera planerade grova brott kunde förhindras och att ett stort antal utförda brott kunde lagföras.

Acta Publica har kartlagt samtliga domar med Encro-bevisning i Sverige. Det handlar om cirka 400 tilltalade som i 19 tingsrätter dömts till över 1 500 fängelseår. Fler än tio personer har dömts till livstids fängelse.