Rapport: Offentlighetsprincipen 2022

Att sekretessen på det arbetsmarknadspolitiska området lättades under förra året får ses som en milstolpe. Många har stångat sig blodiga mot både Arbetsförmedlingen och domstolar för att få ut uppgifter om oseriösa arbetsgivare och anordnare av arbets­marknadspolitiska program.

Att Sollentuna Energi nekade att lämna ut uppgifter om elförbrukning med hänvisning till lagen om utlandsspioneri var sannolikt årets värsta tillämpning av sekretesslagstiftningen.

Acta Publicas rapport Offentlighetsprincipen 2022 ger helhetsbilden över vad som har hänt på offentlighets- och sekretessområdet under 2022. Rapporten fångar upp den senaste lagstiftningen, de viktigaste domarna och besluten, och anmärkningsvärda exempel på tillämpning av gällande lagar och regler.