Rapport: Patientfarorna

Acta Publica har granskat Sveriges sämsta läkare – samtliga som anmälts som patientfarliga under de senaste fem åren.

Rapporten visar att läkare med utländsk utbildning, hyrläkare, manliga och äldre läkare är tydligt överrepresenterade i statistiken.

Utredningen visar också att myndigheternas handläggningstider är långa. I genomsnitt tar det ett och ett halvt år innan patientfarliga läkare blir av med legitimationen.