Rapport: Politikerna

Vilka förutsättningar har Sveriges 25 000 folkvalda att tillgodogöra sig intellektuella färdigheter?
Acta Publica har granskat samtligas resultat på högskoleprovet.

Det finns stora skillnader mellan de politiska partiernas företrädare.