Rapport: Slutet

Ur spillrorna från Black Cobra reste sig No Surrender MC. Efter en snabb expansion med etableringar i bland annat Östergötland och Örebro krackelerade organisationen för att snart rasa samman.

I en uppföljande rapport till No Surrender analyserar Acta Publica orsakerna till att den internationella brottsorganisationen misslyckades med en etablering i Sverige.

Organisatorisk oförmåga, utebliven rekryteringsbas, interna konflikter och en fientlig omvärld är några av orsakerna till misslyckandet.