Acta Publica är Sveriges ledande researchföretag. Vi har tillgång till egna databaser med upp till 20 års data från fler än 600 myndigheter. På vår analysavdelning arbetar några av landets mest prisbelönta researchers.

Monitor

Genom kontinuerlig informationsinhämtning från myndigheter, databaser med ekonomiska fakta, sociala medier, Darknet och egna kartläggningar kan Acta Publica erbjuda löpande bevakningar av personer, organisationer, företeelser och varumärken 

I realtid får staber, kommunikationsavdelningar, HR-avdelningar eller säkerhetsansvariga veta när till exempel ett bolag, en produkt eller en nyckelperson har blivit ett myndighetsärende eller förekommer i andra sammanhang som väcker intresse eller oro. 

Acta Publicas Monitortjänster används också för att bevaka olika intressenter kring ett bolag eller en organisation – leverantörer, franchisetagare, konkurrenter, branscher, kunder eller medarbetare. Vi skräddarsyr omfattande bevakningar av hur vissa frågor behandlas politiskt i landets samtliga kommuner.  

Monitortjänster kan levereras i realtid, det vill säga med en e-postnotifikation så fort förekomst finns i ett insamlat dokument, eller genom periodiskt sammanfattande executive summaries med en ansvarig researcher som redaktör.