Research

På Acta Publica finns några av Sveriges mest meriterade researchers med erfarenhet från Sveriges största redaktioner och organisationer

Flera av våra medarbetare har inom ramarna för tidigare anställningar och uppdrag nominerats till researchbranschens finaste priser som Stora Journalistpriset och Föreningen Grävande Journalisters Guldspade. Här kan du läsa mer om några av våra ämnesspecialister.

Specialkompetensen används både för externa uppdrag, och för att säkerställa att företaget kontinuerligt utvecklar egen informationsinhämtning och analysmodeller till våra olika databaser. 

Exempel på vanliga researchuppdrag är avancerade bakgrundskontroller och kartläggningar av företag, organisationer och företeelser. 

Acta Publica har en unik kompetens när det gäller granskningar av organiserad brottslighet och våldsbejakande politisk och religiös extremism. Vi anlitas vid känsliga rekryteringar och kartläggningar, där uppdragsgivaren vill försäkra sig om att minimera risk för exponering mot sådana grupperingar. 

Kartläggningar av hur specifika frågor hanteras i politiska församlingar är ett annat återkommande uppdrag som Acta Publica har utfört åt olika uppdragsgivare.