Henrik Bengtsson, specialist inom bland annat immaterialrätt, IT-rätt och personuppgiftsfrågor, har använt Acta Publica sedan hösten 2016. Som partner på advokatbyrån Delphi, en av Sveriges största bolag för affärsjuridik, är Henrik Bengtsson i behov av att löpande ta del av ny praxis och händelseutvecklingen på hans specialistområden.

– Med Acta Publica får jag informationen i tid, säger Henrik Bengtsson. Genom dagboksbladen, målsammanställningarna och stämningsansökningarna så kan han ligga steget före eftersom han vet vilka mål som pågår och vilka domar som kommer.

– Att inte veta vilka domar som snart kommer falla eller vilka mål som pågår just nu, det kan få konsekvenser för våra kunder. Om man vet vilka mål som pågår i domstolarna behöver man inte bli överraskad av att en dom rörande en viktig rättsfråga kommer säger han.

Henrik Bengtsson rekommenderar Acta Publica till andra jurister och advokater.

– Acta Publica innehåller dels väldigt mycket material, men det är framförallt en del material som jag upplever inte finns i andra
databaser.

Tack vare automatiska bevakningar så håller Henrik Bengtsson sig uppdaterad kring de områden som är intressanta för hans profession.

– Tack vare Acta Publica så får jag möjlighet att hålla mig á jour och att alltid ha tillgång till uppdaterad och relevant information.

Acta Publica

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev med de senaste uppdateringarna om Acta Publica AB.

Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev!