Bakgrundskontroller.
Rättsdatabaser.
Research.
Monitor.

Det här är Acta Publica

Acta Publica är Sveriges ledande researchföretag. Genom eget underrättelsearbete kartlägger vi fortlöpande individer och företag med kopplingar till organiserad brottslighet och religiöst eller politiskt motiverad extremism. Vi har tillgång till egna databaser med upp till 20 års data från fler än 600 myndigheter.

Vi gör

Acta Publica är specialister på research. Vi erbjuder tillgång till Sveriges största privatägda dokumentarkiv och kvalificerade tjänster för kontroll av företag, organisationer eller individer. Vi gör uppdragskartläggningar av samhällsfenomen och skapar anpassade varningssystem utifrån exklusiva indata om potentiell risk för olika verksamheter.

Vi vill

Acta Publica arbetar för att medverka till ett tryggare och mer upplyst samhälle. Våra databaser kombinerade med hög researchkompetens ger oss unika möjligheter att utreda frågeställningar som annars riskerat att förbli obesvarade. Pro bono publicerar vi intressanta insikter i rapportform här på vår hemsida.

Våra tjänster

Bakgrundskontroller

Enkla kontroller i dokumentdatabaser eller extensiva kartläggningar av företag och individer.

Dokumentdatabaser

Kompletta rättsdata sedan år 2001 och dokument från fler än 600 olika myndigheter.

Research

Anlita några av Sveriges bästa researchers för att kartlägga personer, företag, organisationer eller företeelser.

Monitor

Realtidsbevakning av varumärke, leverantörer, kunder eller andra intressenter.

Nyheter och Insikter

Nyheter & insikter

torsdag 3 februari 2022

Rapport: Offentlighetsprincipen 2021

Acta Publica tar temperaturen på offentlighetsprincipen under 2021. Hur har myndigheter tillämpat lagstiftningen? Vilka nya rättsavgöranden finns från domstolarna? Vad har Justitieombudsmannen tittat på? Vilka nya sekretessregler har tillkommit och vilka är på gång?

Vi följer också upp Coronaårets flitiga användande av sekretesstämplar och granskar i en intressant fallstudie Örebro kommun och meddelarfriheten.

Nyheter & insikter

söndag 30 januari 2022

Rapport: Acta Publicas öppna källor

Acta Publicas kontinuerliga utveckling av informationsinhämtning från öppna källor ledde till att arkivet i dagarna passerade 97 miljoner dokument och filer. Det gör Acta Publica till Sveriges största privata dokumentarkiv med inskannade sökbara handlingar från myndigheter.

I rapporten Nya källor i Acta Publica berättar vi om de senaste nya källorna i arkivet. Vi redogör också för samtliga källor i arkivet.

Nyheter & insikter

onsdag 26 januari 2022

Rapport: Slutet

Ur spillrorna från Black Cobra reste sig No Surrender MC. Efter en snabb expansion med etableringar i bland annat Östergötland och Örebro krackelerade organisationen för att snart rasa samman.

I en uppföljande rapport till No Surrender analyserar Acta Publica orsakerna till att den internationella brottsorganisationen misslyckades med en etablering i Sverige.

Organisatorisk oförmåga, utebliven rekryteringsbas, interna konflikter och en fientlig omvärld är några av orsakerna till misslyckandet.