Bakgrundskontroller.
Rättsdatabaser.
Research.
Monitor.

Det här är Acta Publica

Acta Publica är Sveriges ledande researchföretag. Genom eget underrättelsearbete kartlägger vi fortlöpande individer och företag med kopplingar till organiserad brottslighet och religiöst eller politiskt motiverad extremism. Vi har tillgång till egna databaser med upp till 20 års data från fler än 600 myndigheter.

Vi gör

Acta Publica är specialister på research. Vi erbjuder tillgång till Sveriges största privatägda dokumentarkiv och kvalificerade tjänster för kontroll av företag, organisationer eller individer. Vi gör uppdragskartläggningar av samhällsfenomen och skapar anpassade varningssystem utifrån exklusiva indata om potentiell risk för olika verksamheter.

Vi vill

Acta Publica arbetar för att medverka till ett tryggare och mer upplyst samhälle. Våra databaser kombinerade med hög researchkompetens ger oss unika möjligheter att utreda frågeställningar som annars riskerat att förbli obesvarade. Pro bono publicerar vi intressanta insikter i rapportform här på vår hemsida.

Kvalitet i alla led

Acta Publicas ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö certfierades enligt ISO-standard våren 2023.

Ledningssystem för informationssäkerhet enligt ISO-standard är implementerade med planerad revision hösten 2023.

Våra tjänster

Bakgrundskontroller

Enkla kontroller i dokumentdatabaser eller extensiva kartläggningar av företag och individer.

Dokumentdatabaser

Kompletta rättsdata sedan år 2001 och dokument från fler än 600 olika myndigheter.

Research

Anlita några av Sveriges bästa researchers för att kartlägga personer, företag, organisationer eller företeelser.

Monitor

Realtidsbevakning av varumärke, leverantörer, kunder eller andra intressenter.

Nyheter och Insikter

Nyheter & insikter

tisdag 23 maj 2023

Rapport: Psykologerna

Fler än 400 legitimerade psykologer är dömda för brott, vissa vid flera tillfällen. Ett 80-tal är dömda för brott med inslag av våld, hot eller vapen och fler än 100 för brott kopplade till knark eller andra substanser. Ett tiotal är dömda för sexualbrott.

Acta Publicas rapport indikerar att kontroll och tillsyn inte fungerar tillfredsställande. Sedan 1987 har endast sju psykologer förlorat legitimationen på grund av brott. Majoriteten av Acta Publicas konstaterade fall har inte ens granskats av tillsynsmyndigheten.

Bristerna medför att psykologer, dömda för bland annat allvarliga vålds- och sexualbrott, kan fortsätta arbeta med en av samhällets mest utsatta och sårbara grupper – de som lider av psykisk ohälsa.

 

Nyheter & insikter

fredag 14 april 2023

Rapport: Upploppsmakarna

Påskhelgen 2022 kommer att gå till historien för de våldsamma upplopp som spred sig mellan flera svenska städer, och där poliser med sina liv som insats kämpade med att skapa ordning i ett kaos av stenar, fyrverkerier, molotovcocktails och brinnande fordon.

Ett år senare kan nu Acta Publica presentera en omfattande kartläggning av de 125 personer som efter händelsen har begärts häktade, åtalats eller dömts för brott i samband med upploppen.

Via våra öppna och slutna källor kan vi bland annat visa hur det saknas stöd för påståenden som kom i nära anslutning till händelsen, om att många gängkriminella och tillresta personer varit drivande i upploppen. Det är endast ett fåtal som kan kopplas till nätverk eller organiserad brottslighet och de allra flesta var bosatta på den aktuella orten.

Granskningen visar även att de flesta av de nu brottsutredda inte tidigare hade dömts för brott och att många som deltog var unga.

Nyheter & insikter

torsdag 13 april 2023

Rapport: Terrormisstänkta

Fyra män och en tonårspojke utreds under våren 2023 för stämpling till terroristbrott. Myndigheterna misstänker att de fem har planerat någon form av terrorattentat i Sverige.

Enligt Säkerhetspolisen finns kopplingar mellan de misstänkta och terrororganisationen Islamiska staten (IS). Säpo har dock valt att inte offentliggöra art eller grad av dessa kopplingar.

Acta Publica har sedan 2019 kartlagt de miljöer där de misstänkta har varit verksamma. Underrättelserna visar hur de under lång tid varit aktiva inom våldsbejakande extremism. Det handlar exempelvis om hur de varit del av slutna Facebookgrupper som öppet har stöttat IS och där flera andra medlemmar har stridit för terrororganisationen i Syrien.