Bakgrundskontroller.
Rättsdatabaser.
Research.
Monitor.

Det här är Acta Publica

Acta Publica är Sveriges ledande researchföretag. Genom eget underrättelsearbete kartlägger vi fortlöpande individer och företag med kopplingar till organiserad brottslighet och religiöst eller politiskt motiverad extremism. Vi har tillgång till egna databaser med upp till 20 års data från fler än 600 myndigheter.

Vi gör

Acta Publica är specialister på research. Vi erbjuder tillgång till Sveriges största privatägda dokumentarkiv och kvalificerade tjänster för kontroll av företag, organisationer eller individer. Vi gör uppdragskartläggningar av samhällsfenomen och skapar anpassade varningssystem utifrån exklusiva indata om potentiell risk för olika verksamheter.

Vi vill

Acta Publica arbetar för att medverka till ett tryggare och mer upplyst samhälle. Våra databaser kombinerade med hög researchkompetens ger oss unika möjligheter att utreda frågeställningar som annars riskerat att förbli obesvarade. Pro bono publicerar vi intressanta insikter i rapportform här på vår hemsida.

Våra tjänster

Bakgrundskontroller

Enkla kontroller i dokumentdatabaser eller extensiva kartläggningar av företag och individer.

Dokumentdatabaser

Kompletta rättsdata sedan år 2001 och dokument från fler än 600 olika myndigheter.

Research

Anlita några av Sveriges bästa researchers för att kartlägga personer, företag, organisationer eller företeelser.

Monitor

Realtidsbevakning av varumärke, leverantörer, kunder eller andra intressenter.

Nyheter och Insikter

Nyheter & insikter

tisdag 16 november 2021

Rapport: Patientfarorna

Acta Publica har granskat Sveriges sämsta läkare – samtliga som anmälts som patientfarliga under de senaste fem åren.

Rapporten visar att läkare med utländsk utbildning, hyrläkare, manliga och äldre läkare är tydligt överrepresenterade i statistiken.

Utredningen visar också att myndigheternas handläggningstider är långa. I genomsnitt tar det ett och ett halvt år innan patientfarliga läkare blir av med legitimationen.

Nyheter & insikter

måndag 14 juni 2021

Rapport: Förebilderna

Det saknas forskning om hur effektivt systemet med biträdande övervakare är. Trots det vill Kriminalvården kraftigt satsa på att bygga ut systemet.

Acta Publica har granskat 15 420 biträdande övervakare som under den senaste tioårsperioden haft över 43 000 klienter. Utredningen visar att systemet kan ifrågasättas, både när det gäller tillsättning och fortlöpande kontroll av övervakarna.

Mer än var femte biträdande övervakare är själv straffad, flera har begått brott tillsammans med sina klienter. Ett hundratal är på olika sätt knutna till organiserad brottslighet och det finns exempel på hur såväl övervakare som klient varit knutna till samma våldsbejakande extremiströrelser.

Nyheter & insikter

torsdag 20 maj 2021

Nyhet: Expos stora arkiv i Acta Publica

Sedan 1995 har Stiftelsen Expo byggt upp en unik och omfattande kunskapsbank över grupper och individer knutna till svensk högerextremism. Det är utan konkurrens Nordens största samling i sitt slag.

I Expos omfattande dom- och förundersökningsarkiv finns cirka 15 000 domar och förundersökningsprotokoll från tidigt 1970-tal till idag. Arkivet kompletteras systematiskt och löpande med de senaste förundersökningarna kopplade till den rasideologiska miljön.

Acta Publica är nu exklusiv återförsäljare av Expos dom- och förundersökningsarkiv. Tjänsten kan användas för forskning, journalistisk verksamhet eller för personresearch.