Bakgrundskontroller.
Rättsdatabaser.
Research.
Monitor.

Det här är Acta Publica

Acta Publica är Sveriges ledande researchföretag. Genom eget underrättelsearbete kartlägger vi fortlöpande individer och företag med kopplingar till organiserad brottslighet och religiöst eller politiskt motiverad extremism. Vi har tillgång till egna databaser med upp till 20 års data från fler än 600 myndigheter.

Vi gör

Acta Publica är specialister på research. Vi erbjuder tillgång till Sveriges största privatägda dokumentarkiv och kvalificerade tjänster för kontroll av företag, organisationer eller individer. Vi gör uppdragskartläggningar av samhällsfenomen och skapar anpassade varningssystem utifrån exklusiva indata om potentiell risk för olika verksamheter.

Vi vill

Acta Publica arbetar för att medverka till ett tryggare och mer upplyst samhälle. Våra databaser kombinerade med hög researchkompetens ger oss unika möjligheter att utreda frågeställningar som annars riskerat att förbli obesvarade. Pro bono publicerar vi intressanta insikter i rapportform här på vår hemsida.

Våra tjänster

Bakgrundskontroller

Enkla kontroller i dokumentdatabaser eller extensiva kartläggningar av företag och individer.

Dokumentdatabaser

Kompletta rättsdata sedan år 2001 och dokument från fler än 600 olika myndigheter.

Research

Anlita några av Sveriges bästa researchers för att kartlägga personer, företag, organisationer eller företeelser.

Monitor

Realtidsbevakning av varumärke, leverantörer, kunder eller andra intressenter.

Nyheter och Insikter

Nyheter & insikter

torsdag 16 mars 2023

Rapport: Offentlighetsprincipen 2022

Att sekretessen på det arbetsmarknadspolitiska området lättades under förra året får ses som en milstolpe. Många har stångat sig blodiga mot både Arbetsförmedlingen och domstolar för att få ut uppgifter om oseriösa arbetsgivare och anordnare av arbets­marknadspolitiska program.

Att Sollentuna Energi nekade att lämna ut uppgifter om elförbrukning med hänvisning till lagen om utlandsspioneri var sannolikt årets värsta tillämpning av sekretesslagstiftningen.

Acta Publicas rapport Offentlighetsprincipen 2022 ger helhetsbilden över vad som har hänt på offentlighets- och sekretessområdet under 2022. Rapporten fångar upp den senaste lagstiftningen, de viktigaste domarna och besluten, och anmärkningsvärda exempel på tillämpning av gällande lagar och regler.

Nyheter & insikter

måndag 14 november 2022

Höstens nya källdata och erbjudanden

Med över 100 miljoner inskannade dokument erbjuder Acta Publica landets ledande reserarchverktyg. Under 2022 har vi utvecklat och införlivat flera nya källdata i våra tjänster.

I Basfakta finns uppgifter från folkbokföringen, bolagsregister och upp till tio års inskannade årsredovisningar i pdf-format.

Andra nya källdata är bouppteckningar och förvaltarberättelser i landets samtliga konkurser, ett unikt förundersökningsarkiv inriktat på organiserad brottslighet och en inhämtning av samtliga tredskodomar.

Nyheter & insikter

tisdag 6 september 2022

Rapport: Kandidaten

Var tjugonde kandidat i årets kommunalval har tidigare kandiderat för ett annat parti. Exempelvis har en fjärdedel av de partibytande kandidaterna som sökt sig till C en bakgrund i L. I flera kommuner är hälften av kandidaterna helt färska i kommunpolitiken – i andra har fler än var tredje ställt upp i alla val sedan 2006.

Acta Publica har granskat kandidaterna i de senaste fem kommunalvalen. Undersökningen visar också att könsfördelningen inte har förändrats, men att kandidaterna blir allt äldre.