Bakgrundskontroller.
Rättsdatabaser.
Research.
Monitor.

Det här är Acta Publica

Acta Publica är Sveriges ledande researchföretag. Genom eget underrättelsearbete kartlägger vi fortlöpande individer och företag med kopplingar till organiserad brottslighet och religiöst eller politiskt motiverad extremism. Vi har tillgång till egna databaser med upp till 20 års data från fler än 600 myndigheter.

Vi gör

Acta Publica är specialister på research. Vi erbjuder tillgång till Sveriges största privatägda dokumentarkiv och kvalificerade tjänster för kontroll av företag, organisationer eller individer. Vi gör uppdragskartläggningar av samhällsfenomen och skapar anpassade varningssystem utifrån exklusiva indata om potentiell risk för olika verksamheter.

Vi vill

Acta Publica arbetar för att medverka till ett tryggare och mer upplyst samhälle. Våra databaser kombinerade med hög researchkompetens ger oss unika möjligheter att utreda frågeställningar som annars riskerat att förbli obesvarade. Pro bono publicerar vi intressanta insikter i rapportform här på vår hemsida.

Våra tjänster

Bakgrundskontroller

Enkla kontroller i dokumentdatabaser eller extensiva kartläggningar av företag och individer.

Dokumentdatabaser

Kompletta rättsdata sedan år 2001 och dokument från fler än 600 olika myndigheter.

Research

Anlita några av Sveriges bästa researchers för att kartlägga personer, företag, organisationer eller företeelser.

Monitor

Realtidsbevakning av varumärke, leverantörer, kunder eller andra intressenter.

Nyheter och Insikter

Nyheter & insikter

torsdag 16 juni 2022

Encrochat

När fransk polis knäckte den krypterade tjänsten Encrochat inleddes utredningar i hela Europa. I Sverige ledde informationen från Frankrike att flera planerade grova brott kunde förhindras och att ett stort antal utförda brott kunde lagföras.

Acta Publica har kartlagt samtliga domar med Encro-bevisning i Sverige. Det handlar om cirka 400 tilltalade som i 19 tingsrätter dömts till över 1 500 fängelseår. Fler än tio personer har dömts till livstids fängelse.

Nyheter & insikter

måndag 30 maj 2022

Rapport: Lärarna

7 000 legitimerade lärare är dömda för brott varav 200 för sexual- och våldsbrott. 300 har kopplingar till extremism och organiserad brottslighet.

Det är snart tio sedan lärarkåren legitimerades för att säkerställa barns rätt till kvalificerade och lämpliga lärare. Hittills har endast 34 lärare befunnits vara så olämpliga att legitimationen återkallats.

Acta Publicas granskning av 280 000 legitimerade lärare visar att maskorna i systemet är grova, och att strukturella brister kan förklara att uppenbart olämpliga lärare får behålla sin legitimation.

Nyheter & insikter

torsdag 3 februari 2022

Rapport: Offentlighetsprincipen 2021

Acta Publica tar temperaturen på offentlighetsprincipen under 2021. Hur har myndigheter tillämpat lagstiftningen? Vilka nya rättsavgöranden finns från domstolarna? Vad har Justitieombudsmannen tittat på? Vilka nya sekretessregler har tillkommit och vilka är på gång?

Vi följer också upp Coronaårets flitiga användande av sekretesstämplar och granskar i en intressant fallstudie Örebro kommun och meddelarfriheten.