Bakgrundskontroller.
Rättsdatabaser.
Research.
Monitor.

Det här är Acta Publica

Acta Publica är Sveriges ledande researchföretag. Vi har tillgång till egna databaser med upp till 20 års data från fler än 600 myndigheter. På vår analysavdelning arbetar några av landets mest prisbelönta researchers.

Vi gör

Acta Publica utför research, kartläggningar, bakgrundsrapporter och analyser utifrån unik information som ingen annan privat aktör har tillgång till. Vi kan erbjuda tillgång till Sveriges största privatägda dokumentarkiv.  I realtid uppdaterar vi ledningsgrupper om potentiell risk för verksamheten med anpassade varningssystem.

Vi vill

Acta Publica vill bidra till att skapa ett tryggare och mer upplyst samhälle. Våra unika databaser kombinerade med hög researchkompetens ger oss möjlighet att utreda frågeställningar som annars förblivit obesvarade. Pro bono publicerar vi löpande intressanta insikter i rapportform här på vår hemsida.

Våra tjänster

Bakgrundskontroller

Enkla rättsdatakontroller eller extensiva kartläggningar.

Rättsdatabaser

Kompletta rättsdata sedan år 2001 och dokument från fler än 600 olika myndigheter.

Research

Anlita några av Sveriges bästa researchers för att kartlägga personer, företag, organisationer eller företeelser.

Monitor

Realtidsbevakning av varumärke, leverantörer, kunder eller andra intressenter.

Nyheter & Insikter

Nyheter & insikter

fredag 26 juni 2020

Nyhet: Nya källor i Acta Publica

Acta Publica bygger sin informationsinhämtning på öppna och slutna källor. Basen i de öppna källorna är de dokument som Acta Publica systematiskt och fortlöpande begär ut från fler än 600 olika myndigheter, inklusive samtliga kommuner, regioner och domstolar.

Dokumenten skannas och OCR-tolkas innan de läggs in i arkivet, där kunden på några få sekunder kan söka förekomster i över 60 miljoner dokument. Acta Publicas arkiv är landets största privatägda med sökbara myndighetshandlingar.

I Nyhet: Nya källor i Acta Publica berättar vi om de senaste nya källorna i arkivet. Vi redogör också detaljerat för samtliga källor i arkivet.

Nyheter & insikter

torsdag 25 juni 2020

Insikt: Skattetillägg

Beslut om skattetillägg avslöjar fusk och slarv med skatt. Sedan dubbelbestraffningen för skattebrott upphörde 2013 är skattetillägg ofta den enda påföljden för brott mot skattelagstiftningen. För bakgrundskontroller av företag och individer kan besluten därför ge ett viktigt bidrag till helhetsbilden.

Acta Publica har sedan decennier en omfattande inhämtning av handlingar från Skatteverket och skannar löpande allt från kontrollavgifter på grund av brister i personalliggare till återbetalning av alkoholskatt. Sedan 2006 skannar Acta Publica samtliga omprövningsbeslut med skattetillägg som fattats av, eller förankrats hos, särskilt kvalificerad beslutsfattare.

I Insikten går vi igenom lagstiftningen, berättar om olika fall med exempel och redovisar detaljerat vilken information som besluten innehåller.

Nyheter & insikter

torsdag 25 juni 2020

Rapport: No Surrender MC

Nya aktörer i kriminella miljöer leder ofta till våldsamma konflikter. Acta Publica har granskat det kriminella mc-gänget No Surrender MC:s etablering i Sverige.

Syftet med rapporten är att med hjälp av öppna och slutna källor bidra med ökad kunskap om No Surrender MC och sätta händelseförloppet i en kontext.

Acta Publica kartlägger löpande grupperingar och individer med kopplingar till organiserad brottslighet och våldsbejakande extremism, ideologiskt eller religiöst motiverad.