Nyheter & insikter

Nyheter & insikter

tisdag 21 november 2023

Rapport: Under radarn

De kriminella nätverkens eskalerande skjutningar och sprängningar har dragit till sig samhällets fulla fokus. Men bortom strålkastarljuset från media, polis och politik fortsätter de etablerade kriminella organisationerna oförtrutet sin verksamhet.

I dagarna inleds huvudförhandlingen mot en 39-årig Bandidosmedlem för ett knivmord i en Stockholmspark. Acta Publica granskar i en ny rapport hur Bandidos MC spränger, utpressar, handlar med narkotika, utför våldsdåd, lierar sig med kriminella nätverk och är inblandade i konflikter som har lett till utomstående människors död.

Nyheter & insikter

torsdag 12 oktober 2023

Nulägesrapport: Enprocentsmiljön 2023Q3

De etablerade kriminella mc-gängen i Sverige har skilda strategier i de gängkonflikter som plågar Sverige. Medan expanderande Bandidos är part i flera våldsamma konflikter försöker Hells Angels, den andre dominerande aktören, att så långt som möjligt stå utanför.

Acta Publicas nulägesrapport för tredje kvartalet 2023 granskar också enprocentsmiljön i våra nordiska grannländer. Utvecklingen i grannlandet Danmark är särskilt intressant, där Hells Angels befinner sig i en våldsam konflikt med gatugänget Loyal To Familia, LTF.

LTF är det första kriminella gäng som har förbjudits i Danmark. Acta Publicas underrättelseinformation visar att LTF de senaste månaderna arbetat aktivt på att söka allianser och medlemmar på den svenska sidan av Öresund.

Nyheter & insikter

onsdag 4 oktober 2023

Rapport: Dömda till vård

Sju av tio tonåringar som döms till sluten ungdomsvård återfaller i brott. För unga gängkriminella är återfallsfrekvensen över 90 procent.

Det visar Acta Publicas granskning av samtliga dömda till sluten ungdomsvård åren 2015 – 2022. Det handlar om 439 ungdomar, huvudsakligen unga män.

Nästan varannan dömd tonåring var omhändertagen enligt LVU före dom. Slutsatsen kan bara bli att samhällets insatser både före domen till sluten ungdomsvård och under verkställighet inte saknar förbättringspotential.

Nyheter & insikter

tisdag 23 maj 2023

Rapport: Psykologerna

Fler än 400 legitimerade psykologer är dömda för brott, vissa vid flera tillfällen. Ett 80-tal är dömda för brott med inslag av våld, hot eller vapen och fler än 100 för brott kopplade till knark eller andra substanser. Ett tiotal är dömda för sexualbrott.

Acta Publicas rapport indikerar att kontroll och tillsyn inte fungerar tillfredsställande. Sedan 1987 har endast sju psykologer förlorat legitimationen på grund av brott. Majoriteten av Acta Publicas konstaterade fall har inte ens granskats av tillsynsmyndigheten.

Bristerna medför att psykologer, dömda för bland annat allvarliga vålds- och sexualbrott, kan fortsätta arbeta med en av samhällets mest utsatta och sårbara grupper – de som lider av psykisk ohälsa.

 

Nyheter & insikter

fredag 14 april 2023

Rapport: Upploppsmakarna

Påskhelgen 2022 kommer att gå till historien för de våldsamma upplopp som spred sig mellan flera svenska städer, och där poliser med sina liv som insats kämpade med att skapa ordning i ett kaos av stenar, fyrverkerier, molotovcocktails och brinnande fordon.

Ett år senare kan nu Acta Publica presentera en omfattande kartläggning av de 125 personer som efter händelsen har begärts häktade, åtalats eller dömts för brott i samband med upploppen.

Via våra öppna och slutna källor kan vi bland annat visa hur det saknas stöd för påståenden som kom i nära anslutning till händelsen, om att många gängkriminella och tillresta personer varit drivande i upploppen. Det är endast ett fåtal som kan kopplas till nätverk eller organiserad brottslighet och de allra flesta var bosatta på den aktuella orten.

Granskningen visar även att de flesta av de nu brottsutredda inte tidigare hade dömts för brott och att många som deltog var unga.

Nyheter & insikter

torsdag 13 april 2023

Rapport: Terrormisstänkta

Fyra män och en tonårspojke utreds under våren 2023 för stämpling till terroristbrott. Myndigheterna misstänker att de fem har planerat någon form av terrorattentat i Sverige.

Enligt Säkerhetspolisen finns kopplingar mellan de misstänkta och terrororganisationen Islamiska staten (IS). Säpo har dock valt att inte offentliggöra art eller grad av dessa kopplingar.

Acta Publica har sedan 2019 kartlagt de miljöer där de misstänkta har varit verksamma. Underrättelserna visar hur de under lång tid varit aktiva inom våldsbejakande extremism. Det handlar exempelvis om hur de varit del av slutna Facebookgrupper som öppet har stöttat IS och där flera andra medlemmar har stridit för terrororganisationen i Syrien.

Nyheter & insikter

torsdag 16 mars 2023

Rapport: Offentlighetsprincipen 2022

Att sekretessen på det arbetsmarknadspolitiska området lättades under förra året får ses som en milstolpe. Många har stångat sig blodiga mot både Arbetsförmedlingen och domstolar för att få ut uppgifter om oseriösa arbetsgivare och anordnare av arbets­marknadspolitiska program.

Att Sollentuna Energi nekade att lämna ut uppgifter om elförbrukning med hänvisning till lagen om utlandsspioneri var sannolikt årets värsta tillämpning av sekretesslagstiftningen.

Acta Publicas rapport Offentlighetsprincipen 2022 ger helhetsbilden över vad som har hänt på offentlighets- och sekretessområdet under 2022. Rapporten fångar upp den senaste lagstiftningen, de viktigaste domarna och besluten, och anmärkningsvärda exempel på tillämpning av gällande lagar och regler.

Nyheter & insikter

måndag 14 november 2022

Höstens nya källdata och erbjudanden

Med över 100 miljoner inskannade dokument erbjuder Acta Publica landets ledande reserarchverktyg. Under 2022 har vi utvecklat och införlivat flera nya källdata i våra tjänster.

I Basfakta finns uppgifter från folkbokföringen, bolagsregister och upp till tio års inskannade årsredovisningar i pdf-format.

Andra nya källdata är bouppteckningar och förvaltarberättelser i landets samtliga konkurser, ett unikt förundersökningsarkiv inriktat på organiserad brottslighet och en inhämtning av samtliga tredskodomar.

Nyheter & insikter

tisdag 6 september 2022

Rapport: Kandidaten

Var tjugonde kandidat i årets kommunalval har tidigare kandiderat för ett annat parti. Exempelvis har en fjärdedel av de partibytande kandidaterna som sökt sig till C en bakgrund i L. I flera kommuner är hälften av kandidaterna helt färska i kommunpolitiken – i andra har fler än var tredje ställt upp i alla val sedan 2006.

Acta Publica har granskat kandidaterna i de senaste fem kommunalvalen. Undersökningen visar också att könsfördelningen inte har förändrats, men att kandidaterna blir allt äldre.

Nyheter & insikter

måndag 29 augusti 2022

Rapport: Makten nästa

Kampen mot den organiserade brottsligheten står högt på agendan i valrörelsen 2022. Efter att ha granskat samtliga kandidater i de senaste fem valen kan Acta Publica visa att gränsen mellan valbara politiker och kriminella mc-gäng inte är knivskarp.

Drygt 150 kandidater från riksdagspartierna har, eller har haft, kopplingar till kriminella mc-gäng. I valet 2018 blev ett tjugotal kandidater med koppling till den kriminella mc-miljön förtroendevalda och innehar en rad uppdrag i sina hemkommuner och regioner.

64 kandidater från riksdagspartierna med kopplingar till kriminella mc-gäng ställer upp i valet 2022. Bland dessa finns tidigare presidenter och officerare i mc-klubbar styrda av Hells Angels och Bandidos, och ett tjugotal kandidater som har varit nära länkade till organisationerna, varit hangarounds eller umgåtts i enprocentsklubbarna.

Nyheter & insikter

torsdag 25 augusti 2022

Rapport: Ur mylla brun

Acta Publica har kartlagt tusentals kandidater i de senaste fem valen med bakgrund i, eller kopplingar till, högerextremism. Bara för riksdagspartierna kan fler än 1100 kandidater länkas till högerextremism.

Nästan 80 procent av de kartlagda återfinns i Sverigedemokraterna.

I valet 2022 har 289 politiker i Sveriges riksdagspartier identifierats som har gett uttryck för nazism eller rasism. Av dessa står 214 på Sverigedemokraternas listor.

Nyheter & insikter

torsdag 16 juni 2022

Rapport: Encrochat

När fransk polis knäckte den krypterade tjänsten Encrochat inleddes utredningar i hela Europa. I Sverige ledde informationen från Frankrike att flera planerade grova brott kunde förhindras och att ett stort antal utförda brott kunde lagföras.

Acta Publica har kartlagt samtliga domar med Encro-bevisning i Sverige. Det handlar om cirka 400 tilltalade som i 19 tingsrätter dömts till över 1 500 fängelseår. Fler än tio personer har dömts till livstids fängelse.

Nyheter & insikter

måndag 30 maj 2022

Rapport: Lärarna

7 000 legitimerade lärare är dömda för brott varav 200 för sexual- och våldsbrott. 300 har kopplingar till extremism och organiserad brottslighet.

Det är snart tio sedan lärarkåren legitimerades för att säkerställa barns rätt till kvalificerade och lämpliga lärare. Hittills har endast 34 lärare befunnits vara så olämpliga att legitimationen återkallats.

Acta Publicas granskning av 280 000 legitimerade lärare visar att maskorna i systemet är grova, och att strukturella brister kan förklara att uppenbart olämpliga lärare får behålla sin legitimation.

Nyheter & insikter

torsdag 3 februari 2022

Rapport: Offentlighetsprincipen 2021

Acta Publica tar temperaturen på offentlighetsprincipen under 2021. Hur har myndigheter tillämpat lagstiftningen? Vilka nya rättsavgöranden finns från domstolarna? Vad har Justitieombudsmannen tittat på? Vilka nya sekretessregler har tillkommit och vilka är på gång?

Vi följer också upp Coronaårets flitiga användande av sekretesstämplar och granskar i en intressant fallstudie Örebro kommun och meddelarfriheten.

Nyheter & insikter

söndag 30 januari 2022

Rapport: Acta Publicas öppna källor

Acta Publicas kontinuerliga utveckling av informationsinhämtning från öppna källor ledde till att arkivet i dagarna passerade 97 miljoner dokument och filer. Det gör Acta Publica till Sveriges största privata dokumentarkiv med inskannade sökbara handlingar från myndigheter.

I rapporten Nya källor i Acta Publica berättar vi om de senaste nya källorna i arkivet. Vi redogör också för samtliga källor i arkivet.

Nyheter & insikter

onsdag 26 januari 2022

Rapport: Slutet

Ur spillrorna från Black Cobra reste sig No Surrender MC. Efter en snabb expansion med etableringar i bland annat Östergötland och Örebro krackelerade organisationen för att snart rasa samman.

I en uppföljande rapport till No Surrender analyserar Acta Publica orsakerna till att den internationella brottsorganisationen misslyckades med en etablering i Sverige.

Organisatorisk oförmåga, utebliven rekryteringsbas, interna konflikter och en fientlig omvärld är några av orsakerna till misslyckandet.

Nyheter & insikter

tisdag 16 november 2021

Rapport: Patientfarorna

Acta Publica har granskat Sveriges sämsta läkare – samtliga som anmälts som patientfarliga under de senaste fem åren.

Rapporten visar att läkare med utländsk utbildning, hyrläkare, manliga och äldre läkare är tydligt överrepresenterade i statistiken.

Utredningen visar också att myndigheternas handläggningstider är långa. I genomsnitt tar det ett och ett halvt år innan patientfarliga läkare blir av med legitimationen.

Nyheter & insikter

måndag 14 juni 2021

Rapport: Förebilderna

Det saknas forskning om hur effektivt systemet med biträdande övervakare är. Trots det vill Kriminalvården kraftigt satsa på att bygga ut systemet.

Acta Publica har granskat 15 420 biträdande övervakare som under den senaste tioårsperioden haft över 43 000 klienter. Utredningen visar att systemet kan ifrågasättas, både när det gäller tillsättning och fortlöpande kontroll av övervakarna.

Mer än var femte biträdande övervakare är själv straffad, flera har begått brott tillsammans med sina klienter. Ett hundratal är på olika sätt knutna till organiserad brottslighet och det finns exempel på hur såväl övervakare som klient varit knutna till samma våldsbejakande extremiströrelser.

Nyheter & insikter

torsdag 20 maj 2021

Nyhet: Expos stora arkiv i Acta Publica

Sedan 1995 har Stiftelsen Expo byggt upp en unik och omfattande kunskapsbank över grupper och individer knutna till svensk högerextremism. Det är utan konkurrens Nordens största samling i sitt slag.

I Expos omfattande dom- och förundersökningsarkiv finns cirka 15 000 domar och förundersökningsprotokoll från tidigt 1970-tal till idag. Arkivet kompletteras systematiskt och löpande med de senaste förundersökningarna kopplade till den rasideologiska miljön.

Acta Publica är nu exklusiv återförsäljare av Expos dom- och förundersökningsarkiv. Tjänsten kan användas för forskning, journalistisk verksamhet eller för personresearch.

Nyheter & insikter

torsdag 21 januari 2021

Rapport: Offentlighetsprincipen 2020

Acta Publica tar temperaturen på offentlighetsprincipen under 2020. Hur har myndigheter tillämpat lagstiftningen? Vilka nya rättsavgöranden finns från högsta instans? Vad har Justitieombudsmannen tittat på? Vilka nya sekretessregler har tillkommit och vilka är på gång?

Vi har också granskat hur offentlighetsprincipen fungerade när den ställdes på prov under coronapandemins första år.

Nyheter & insikter

torsdag 17 december 2020

Rapport: Möjliggörarna

Utanför de kriminella nätverkens hårda kärna finns ofta en brokig grupp individer vars näringsverksamhet är en förutsättning för den grova organiserade brottsligheten.  De flesta saknar belastningshistorik och går under radarn vid traditionella leverantörskontroller.

Acta Publica har kartlagt 750 av dem. Förra året gjorde de affärer för sex miljarder kronor varav nästan 250 miljoner kronor fakturerades skattebetalarna via myndigheter.

Nyheter & insikter

tisdag 24 november 2020

Rapport: Klanerna

I Ekots lördagsintervju den 5 september 2020 avslöjade vice rikspolischef Mats Löfving att polisen kartlagt ett 40-tal kriminella klaner med tentakler ända in i politikens beslutande församlingar. Bakgrunden var en hemligstämplad rapport – Släktbaserade kriminella nätverk – som Nationella operativa avdelningen upprättat i januari.

Acta Publica har granskat den hemligstämplade rapporten och gjort en fördjupad granskning av de 161 individer som förekommer.

Nyheter & insikter

torsdag 19 november 2020

Rapport: Högskoleprovet

Högpresterande på högskoleprovet får en genomsnittsinkomst som är hundratusentals kronor högre än lågpresterarnas. De är dubbelt så företagsamma, hälften så kriminella och föredrar att bosätta sig i kommuner som Lund, Danderyd och Uppsala hellre än Markaryd, Ovanåker eller Haparanda.

De är dessutom män till 70 procent medan kvinnornas högsta representation finns i de absolut lägsta poängintervallen.

Fler än en miljon svenskar har skrivit högskoleprovet sedan det infördes 1977. Acta Publica har analyserat samtliga 1,6 miljoner provskrivares resultat relaterat till andra livsparametrar i bolagets unika databaser.

Nyheter & insikter

torsdag 22 oktober 2020

Rapport: Politikerna

Vilka förutsättningar har Sveriges 25 000 folkvalda att tillgodogöra sig intellektuella färdigheter?
Acta Publica har granskat samtligas resultat på högskoleprovet.

Det finns stora skillnader mellan de politiska partiernas företrädare.

Nyheter & insikter

torsdag 27 augusti 2020

Rapport: Affärerna med islamistiska extremister

Under de senaste fem åren har Sveriges kommuner, regioner och myndigheter köpt varor och tjänster i miljardklassen av bolag kontrollerade av personer som slagits för IS eller som har andra kopplingar till extrem islamism.

Acta Publica har granskat cirka 560 extrema islamister. Det handlar om individer som har stridit för IS i kalifatet eller som på andra sätt har tagit ställning för en extrem tolkning av islam, exempelvis för sharialagstiftning, det berättigade i att utföra terrordåd eller ett rättfärdigande av att dela med sig av information om hur sådana ska utföras.

Nyheter & insikter

fredag 26 juni 2020

Nyhet: Nya källor i Acta Publica

Acta Publica bygger sin informationsinhämtning på öppna och slutna källor. Basen i de öppna källorna är de dokument som Acta Publica systematiskt och fortlöpande begär ut från fler än 600 olika myndigheter, inklusive samtliga kommuner, regioner och domstolar.

Dokumenten skannas och OCR-tolkas innan de läggs in i arkivet, där kunden på några få sekunder kan söka förekomster i över 60 miljoner dokument. Acta Publicas arkiv är landets största privatägda med sökbara myndighetshandlingar.

I Nyhet: Nya källor i Acta Publica berättar vi om de senaste nya källorna i arkivet. Vi redogör också detaljerat för samtliga källor i arkivet.

Nyheter & insikter

torsdag 25 juni 2020

Insikt: Skattetillägg

Beslut om skattetillägg avslöjar fusk och slarv med skatt. Sedan dubbelbestraffningen för skattebrott upphörde 2013 är skattetillägg ofta den enda påföljden för brott mot skattelagstiftningen. För bakgrundskontroller av företag och individer kan besluten därför ge ett viktigt bidrag till helhetsbilden.

Acta Publica har sedan decennier en omfattande inhämtning av handlingar från Skatteverket och skannar löpande allt från kontrollavgifter på grund av brister i personalliggare till återbetalning av alkoholskatt. Sedan 2006 skannar Acta Publica samtliga omprövningsbeslut med skattetillägg som fattats av, eller förankrats hos, särskilt kvalificerad beslutsfattare.

I Insikten går vi igenom lagstiftningen, berättar om olika fall med exempel och redovisar detaljerat vilken information som besluten innehåller.

Nyheter & insikter

torsdag 25 juni 2020

Rapport: No Surrender MC

Nya aktörer i kriminella miljöer leder ofta till våldsamma konflikter. Acta Publica har granskat det kriminella mc-gänget No Surrender MC:s etablering i Sverige.

Syftet med rapporten är att med hjälp av öppna och slutna källor bidra med ökad kunskap om No Surrender MC och sätta händelseförloppet i en kontext.

Acta Publica kartlägger löpande grupperingar och individer med kopplingar till organiserad brottslighet och våldsbejakande extremism, ideologiskt eller religiöst motiverad.