Nyheter & insikter

Nyheter & insikter

tisdag 16 november 2021

Rapport: Patientfarorna

Acta Publica har granskat Sveriges sämsta läkare – samtliga som anmälts som patientfarliga under de senaste fem åren.

Rapporten visar att läkare med utländsk utbildning, hyrläkare, manliga och äldre läkare är tydligt överrepresenterade i statistiken.

Utredningen visar också att myndigheternas handläggningstider är långa. I genomsnitt tar det ett och ett halvt år innan patientfarliga läkare blir av med legitimationen.

Nyheter & insikter

måndag 14 juni 2021

Rapport: Förebilderna

Det saknas forskning om hur effektivt systemet med biträdande övervakare är. Trots det vill Kriminalvården kraftigt satsa på att bygga ut systemet.

Acta Publica har granskat 15 420 biträdande övervakare som under den senaste tioårsperioden haft över 43 000 klienter. Utredningen visar att systemet kan ifrågasättas, både när det gäller tillsättning och fortlöpande kontroll av övervakarna.

Mer än var femte biträdande övervakare är själv straffad, flera har begått brott tillsammans med sina klienter. Ett hundratal är på olika sätt knutna till organiserad brottslighet och det finns exempel på hur såväl övervakare som klient varit knutna till samma våldsbejakande extremiströrelser.

Nyheter & insikter

torsdag 20 maj 2021

Nyhet: Expos stora arkiv i Acta Publica

Sedan 1995 har Stiftelsen Expo byggt upp en unik och omfattande kunskapsbank över grupper och individer knutna till svensk högerextremism. Det är utan konkurrens Nordens största samling i sitt slag.

I Expos omfattande dom- och förundersökningsarkiv finns cirka 15 000 domar och förundersökningsprotokoll från tidigt 1970-tal till idag. Arkivet kompletteras systematiskt och löpande med de senaste förundersökningarna kopplade till den rasideologiska miljön.

Acta Publica är nu exklusiv återförsäljare av Expos dom- och förundersökningsarkiv. Tjänsten kan användas för forskning, journalistisk verksamhet eller för personresearch.

Nyheter & insikter

torsdag 21 januari 2021

Rapport: Offentlighetsprincipen 2020

Acta Publica tar temperaturen på offentlighetsprincipen under 2020. Hur har myndigheter tillämpat lagstiftningen? Vilka nya rättsavgöranden finns från högsta instans? Vad har Justitieombudsmannen tittat på? Vilka nya sekretessregler har tillkommit och vilka är på gång?

Vi har också granskat hur offentlighetsprincipen fungerade när den ställdes på prov under coronapandemins första år.

Nyheter & insikter

torsdag 17 december 2020

Rapport: Möjliggörarna

Utanför de kriminella nätverkens hårda kärna finns ofta en brokig grupp individer vars näringsverksamhet är en förutsättning för den grova organiserade brottsligheten.  De flesta saknar belastningshistorik och går under radarn vid traditionella leverantörskontroller.

Acta Publica har kartlagt 750 av dem. Förra året gjorde de affärer för sex miljarder kronor varav nästan 250 miljoner kronor fakturerades skattebetalarna via myndigheter.

Nyheter & insikter

tisdag 24 november 2020

Rapport: Klanerna

I Ekots lördagsintervju den 5 september 2020 avslöjade vice rikspolischef Mats Löfving att polisen kartlagt ett 40-tal kriminella klaner med tentakler ända in i politikens beslutande församlingar. Bakgrunden var en hemligstämplad rapport – Släktbaserade kriminella nätverk – som Nationella operativa avdelningen upprättat i januari.

Acta Publica har granskat den hemligstämplade rapporten och gjort en fördjupad granskning av de 161 individer som förekommer.

Nyheter & insikter

torsdag 19 november 2020

Rapport: Högskoleprovet

Högpresterande på högskoleprovet får en genomsnittsinkomst som är hundratusentals kronor högre än lågpresterarnas. De är dubbelt så företagsamma, hälften så kriminella och föredrar att bosätta sig i kommuner som Lund, Danderyd och Uppsala hellre än Markaryd, Ovanåker eller Haparanda.

De är dessutom män till 70 procent medan kvinnornas högsta representation finns i de absolut lägsta poängintervallen.

Fler än en miljon svenskar har skrivit högskoleprovet sedan det infördes 1977. Acta Publica har analyserat samtliga 1,6 miljoner provskrivares resultat relaterat till andra livsparametrar i bolagets unika databaser.

Nyheter & insikter

torsdag 22 oktober 2020

Rapport: Politikerna

Vilka förutsättningar har Sveriges 25 000 folkvalda att tillgodogöra sig intellektuella färdigheter?
Acta Publica har granskat samtligas resultat på högskoleprovet.

Det finns stora skillnader mellan de politiska partiernas företrädare.

Nyheter & insikter

torsdag 27 augusti 2020

Rapport: Affärerna med islamistiska extremister

Under de senaste fem åren har Sveriges kommuner, regioner och myndigheter köpt varor och tjänster i miljardklassen av bolag kontrollerade av personer som slagits för IS eller som har andra kopplingar till extrem islamism.

Acta Publica har granskat cirka 560 extrema islamister. Det handlar om individer som har stridit för IS i kalifatet eller som på andra sätt har tagit ställning för en extrem tolkning av islam, exempelvis för sharialagstiftning, det berättigade i att utföra terrordåd eller ett rättfärdigande av att dela med sig av information om hur sådana ska utföras.

Nyheter & insikter

fredag 26 juni 2020

Nyhet: Nya källor i Acta Publica

Acta Publica bygger sin informationsinhämtning på öppna och slutna källor. Basen i de öppna källorna är de dokument som Acta Publica systematiskt och fortlöpande begär ut från fler än 600 olika myndigheter, inklusive samtliga kommuner, regioner och domstolar.

Dokumenten skannas och OCR-tolkas innan de läggs in i arkivet, där kunden på några få sekunder kan söka förekomster i över 60 miljoner dokument. Acta Publicas arkiv är landets största privatägda med sökbara myndighetshandlingar.

I Nyhet: Nya källor i Acta Publica berättar vi om de senaste nya källorna i arkivet. Vi redogör också detaljerat för samtliga källor i arkivet.

Nyheter & insikter

torsdag 25 juni 2020

Insikt: Skattetillägg

Beslut om skattetillägg avslöjar fusk och slarv med skatt. Sedan dubbelbestraffningen för skattebrott upphörde 2013 är skattetillägg ofta den enda påföljden för brott mot skattelagstiftningen. För bakgrundskontroller av företag och individer kan besluten därför ge ett viktigt bidrag till helhetsbilden.

Acta Publica har sedan decennier en omfattande inhämtning av handlingar från Skatteverket och skannar löpande allt från kontrollavgifter på grund av brister i personalliggare till återbetalning av alkoholskatt. Sedan 2006 skannar Acta Publica samtliga omprövningsbeslut med skattetillägg som fattats av, eller förankrats hos, särskilt kvalificerad beslutsfattare.

I Insikten går vi igenom lagstiftningen, berättar om olika fall med exempel och redovisar detaljerat vilken information som besluten innehåller.

Nyheter & insikter

torsdag 25 juni 2020

Rapport: No Surrender MC

Nya aktörer i kriminella miljöer leder ofta till våldsamma konflikter. Acta Publica har granskat det kriminella mc-gänget No Surrender MC:s etablering i Sverige.

Syftet med rapporten är att med hjälp av öppna och slutna källor bidra med ökad kunskap om No Surrender MC och sätta händelseförloppet i en kontext.

Acta Publica kartlägger löpande grupperingar och individer med kopplingar till organiserad brottslighet och våldsbejakande extremism, ideologiskt eller religiöst motiverad.