Andra källor

I Acta Publica finns data från cirka 600 myndighetskällor och tusentals dokumenttyper.

I arkivet kan du ta reda på om en person har misskött sin skog eller sina djur eller blivit av med körkortet. Här finns alla anmälningar och beslut från myndigheter som Justitieombudsmannen, Inspektionen för vård och omsorg och Transportstyrelsen. Vi hämtar till och med hem beslut från så små myndigheter som Statsheraldikern och Riksantikvarieämbetet.

En uppdaterad och detaljerad förteckning av våra källor finns i rapporten Öppna källor i Acta Publica. Den finns att ladda ner gratis här på hemsidan under avsnittet Nyheter och Insikter.

Arkivet tillhandahålls i form av löpande månadsabonnemang i sin helhet eller som en skräddarsydd mindre lösning anpassad efter kundens önskemål. Kontakta försäljningsavdelningen på telefon 08-557 695 07 eller maila info@actapublica.se för priser och möjligheter.