Background checks
.
Legal databases.

Research.

Monitor.

This is Acta Publica

Acta Publica is Sweden’s leading research company. Through our own intelligence we map out continuing risk associated with individuals and companies that may be linked to either organised crime or political/ideologically motivated extremism. We have access to our own databases with up to 20 years’ data from over 600 authorities.

What we do

Acta Publica are research specialists. We offer access to Sweden’s largest privately owned document archive and qualified services to check companies, organisations or individuals. We conduct on demand mapping of social phenomena and create adapted warning systems based upon exclusive input about potential risks to different companies.

Our goals

Acta Publica works in order to contribute to a safer and more informed society. Our databases, combined with a high level of research skills give us unique opportunities to address issues that would otherwise have risked remaining unanswered. On the pro bono side, we publish interesting insight in the form of reports here on our website.

Our services

Background checks

Simple checks in document databases or extensive mapping of companies and individuals.

Document databases

Complete legal data dating back to 2001 and documents from more than 600 different authorities.

Research

Hire some of Sweden’s best researchers to map persons, companies, organisations or phenomena.

Monitor

Real-time monitoring of brands, suppliers, customers or other stakeholders.

News and Insight

Nyheter & insikter

Thursday 16 June 2022

Encrochat

När fransk polis knäckte den krypterade tjänsten Encrochat inleddes utredningar i hela Europa. I Sverige ledde informationen från Frankrike att flera planerade grova brott kunde förhindras och att ett stort antal utförda brott kunde lagföras.

Acta Publica har kartlagt samtliga domar med Encro-bevisning i Sverige. Det handlar om cirka 400 tilltalade som i 19 tingsrätter dömts till över 1 500 fängelseår. Fler än tio personer har dömts till livstids fängelse.

Nyheter & insikter

Monday 30 May 2022

Rapport: Lärarna

7 000 legitimerade lärare är dömda för brott varav 200 för sexual- och våldsbrott. 300 har kopplingar till extremism och organiserad brottslighet.

Det är snart tio sedan lärarkåren legitimerades för att säkerställa barns rätt till kvalificerade och lämpliga lärare. Hittills har endast 34 lärare befunnits vara så olämpliga att legitimationen återkallats.

Acta Publicas granskning av 280 000 legitimerade lärare visar att maskorna i systemet är grova, och att strukturella brister kan förklara att uppenbart olämpliga lärare får behålla sin legitimation.

Nyheter & insikter

Thursday 3 February 2022

Rapport: Offentlighetsprincipen 2021

Acta Publica tar temperaturen på offentlighetsprincipen under 2021. Hur har myndigheter tillämpat lagstiftningen? Vilka nya rättsavgöranden finns från domstolarna? Vad har Justitieombudsmannen tittat på? Vilka nya sekretessregler har tillkommit och vilka är på gång?

Vi följer också upp Coronaårets flitiga användande av sekretesstämplar och granskar i en intressant fallstudie Örebro kommun och meddelarfriheten.