Background checks
.
Legal databases.

Research.

Monitor.

This is Acta Publica

Acta Publica is Sweden’s leading research company. Through our own intelligence we map out continuing risk associated with individuals and companies that may be linked to either organised crime or political/ideologically motivated extremism. We have access to our own databases with up to 20 years’ data from over 600 authorities.

What we do

Acta Publica are research specialists. We offer access to Sweden’s largest privately owned document archive and qualified services to check companies, organisations or individuals. We conduct on demand mapping of social phenomena and create adapted warning systems based upon exclusive input about potential risks to different companies.

Our goals

Acta Publica works in order to contribute to a safer and more informed society. Our databases, combined with a high level of research skills give us unique opportunities to address issues that would otherwise have risked remaining unanswered. On the pro bono side, we publish interesting insight in the form of reports here on our website.

Our services

Background checks

Simple checks in document databases or extensive mapping of companies and individuals.

Document databases

Complete legal data dating back to 2001 and documents from more than 600 different authorities.

Research

Hire some of Sweden’s best researchers to map persons, companies, organisations or phenomena.

Monitor

Real-time monitoring of brands, suppliers, customers or other stakeholders.

News and Insight

Nyheter & insikter

Tuesday 16 November 2021

Rapport: Patientfarorna

Acta Publica har granskat Sveriges sämsta läkare – samtliga som anmälts som patientfarliga under de senaste fem åren.

Rapporten visar att läkare med utländsk utbildning, hyrläkare, manliga och äldre läkare är tydligt överrepresenterade i statistiken.

Utredningen visar också att myndigheternas handläggningstider är långa. I genomsnitt tar det ett och ett halvt år innan patientfarliga läkare blir av med legitimationen.

Nyheter & insikter

Monday 14 June 2021

Rapport: Förebilderna

Det saknas forskning om hur effektivt systemet med biträdande övervakare är. Trots det vill Kriminalvården kraftigt satsa på att bygga ut systemet.

Acta Publica har granskat 15 420 biträdande övervakare som under den senaste tioårsperioden haft över 43 000 klienter. Utredningen visar att systemet kan ifrågasättas, både när det gäller tillsättning och fortlöpande kontroll av övervakarna.

Mer än var femte biträdande övervakare är själv straffad, flera har begått brott tillsammans med sina klienter. Ett hundratal är på olika sätt knutna till organiserad brottslighet och det finns exempel på hur såväl övervakare som klient varit knutna till samma våldsbejakande extremiströrelser.

Nyheter & insikter

Thursday 20 May 2021

Nyhet: Expos stora arkiv i Acta Publica

Sedan 1995 har Stiftelsen Expo byggt upp en unik och omfattande kunskapsbank över grupper och individer knutna till svensk högerextremism. Det är utan konkurrens Nordens största samling i sitt slag.

I Expos omfattande dom- och förundersökningsarkiv finns cirka 15 000 domar och förundersökningsprotokoll från tidigt 1970-tal till idag. Arkivet kompletteras systematiskt och löpande med de senaste förundersökningarna kopplade till den rasideologiska miljön.

Acta Publica är nu exklusiv återförsäljare av Expos dom- och förundersökningsarkiv. Tjänsten kan användas för forskning, journalistisk verksamhet eller för personresearch.