Background checks
.
Legal databases.

Research.

Monitor.

This is Acta Publica

Acta Publica is Sweden’s leading research company. Through our own intelligence we map out continuing risk associated with individuals and companies that may be linked to either organised crime or political/ideologically motivated extremism. We have access to our own databases with up to 20 years’ data from over 600 authorities.

What we do

Acta Publica are research specialists. We offer access to Sweden’s largest privately owned document archive and qualified services to check companies, organisations or individuals. We conduct on demand mapping of social phenomena and create adapted warning systems based upon exclusive input about potential risks to different companies.

Our goals

Acta Publica works in order to contribute to a safer and more informed society. Our databases, combined with a high level of research skills give us unique opportunities to address issues that would otherwise have risked remaining unanswered. On the pro bono side, we publish interesting insight in the form of reports here on our website.

Our services

Background checks

Simple checks in document databases or extensive mapping of companies and individuals.

Document databases

Complete legal data dating back to 2001 and documents from more than 600 different authorities.

Research

Hire some of Sweden’s best researchers to map persons, companies, organisations or phenomena.

Monitor

Real-time monitoring of brands, suppliers, customers or other stakeholders.

News and Insight

Nyheter & insikter

Thursday 16 March 2023

Rapport: Offentlighetsprincipen 2022

Att sekretessen på det arbetsmarknadspolitiska området lättades under förra året får ses som en milstolpe. Många har stångat sig blodiga mot både Arbetsförmedlingen och domstolar för att få ut uppgifter om oseriösa arbetsgivare och anordnare av arbets­marknadspolitiska program.

Att Sollentuna Energi nekade att lämna ut uppgifter om elförbrukning med hänvisning till lagen om utlandsspioneri var sannolikt årets värsta tillämpning av sekretesslagstiftningen.

Acta Publicas rapport Offentlighetsprincipen 2022 ger helhetsbilden över vad som har hänt på offentlighets- och sekretessområdet under 2022. Rapporten fångar upp den senaste lagstiftningen, de viktigaste domarna och besluten, och anmärkningsvärda exempel på tillämpning av gällande lagar och regler.

Nyheter & insikter

Monday 14 November 2022

Höstens nya källdata och erbjudanden

Med över 100 miljoner inskannade dokument erbjuder Acta Publica landets ledande reserarchverktyg. Under 2022 har vi utvecklat och införlivat flera nya källdata i våra tjänster.

I Basfakta finns uppgifter från folkbokföringen, bolagsregister och upp till tio års inskannade årsredovisningar i pdf-format.

Andra nya källdata är bouppteckningar och förvaltarberättelser i landets samtliga konkurser, ett unikt förundersökningsarkiv inriktat på organiserad brottslighet och en inhämtning av samtliga tredskodomar.

Nyheter & insikter

Tuesday 6 September 2022

Rapport: Kandidaten

Var tjugonde kandidat i årets kommunalval har tidigare kandiderat för ett annat parti. Exempelvis har en fjärdedel av de partibytande kandidaterna som sökt sig till C en bakgrund i L. I flera kommuner är hälften av kandidaterna helt färska i kommunpolitiken – i andra har fler än var tredje ställt upp i alla val sedan 2006.

Acta Publica har granskat kandidaterna i de senaste fem kommunalvalen. Undersökningen visar också att könsfördelningen inte har förändrats, men att kandidaterna blir allt äldre.