Rapport: Psykologerna

Fler än 400 legitimerade psykologer är dömda för brott, vissa vid flera tillfällen. Ett 80-tal är dömda för brott med inslag av våld, hot eller vapen och fler än 100 för brott kopplade till knark eller andra substanser. Ett tiotal är dömda för sexualbrott.

Acta Publicas rapport indikerar att kontroll och tillsyn inte fungerar tillfredsställande. Sedan 1987 har endast sju psykologer förlorat legitimationen på grund av brott. Majoriteten av Acta Publicas konstaterade fall har inte ens granskats av tillsynsmyndigheten.

Bristerna medför att psykologer, dömda för bland annat allvarliga vålds- och sexualbrott, kan fortsätta arbeta med en av samhällets mest utsatta och sårbara grupper – de som lider av psykisk ohälsa.