Rapport: Lärarna

7 000 legitimerade lärare är dömda för brott varav 200 för sexual- och våldsbrott. 300 har kopplingar till extremism och organiserad brottslighet.

Det är snart tio sedan lärarkåren legitimerades för att säkerställa barns rätt till kvalificerade och lämpliga lärare. Hittills har endast 34 lärare befunnits vara så olämpliga att legitimationen återkallats.

Acta Publicas granskning av 280 000 legitimerade lärare visar att maskorna i systemet är grova, och att strukturella brister kan förklara att uppenbart olämpliga lärare får behålla sin legitimation.