Rapport: No Surrender MC

Nya aktörer i kriminella miljöer leder ofta till våldsamma konflikter. Acta Publica har granskat det kriminella mc-gänget No Surrender MC:s etablering i Sverige.

Syftet med rapporten är att med hjälp av öppna och slutna källor bidra med ökad kunskap om No Surrender MC och sätta händelseförloppet i en kontext.

Acta Publica kartlägger löpande grupperingar och individer med kopplingar till organiserad brottslighet och våldsbejakande extremism, ideologiskt eller religiöst motiverad.