Rapport: Förebilderna

Det saknas forskning om hur effektivt systemet med biträdande övervakare är. Trots det vill Kriminalvården kraftigt satsa på att bygga ut systemet.

Acta Publica har granskat 15 420 biträdande övervakare som under den senaste tioårsperioden haft över 43 000 klienter. Utredningen visar att systemet kan ifrågasättas, både när det gäller tillsättning och fortlöpande kontroll av övervakarna.

Mer än var femte biträdande övervakare är själv straffad, flera har begått brott tillsammans med sina klienter. Ett hundratal är på olika sätt knutna till organiserad brottslighet och det finns exempel på hur såväl övervakare som klient varit knutna till samma våldsbejakande extremiströrelser.