Nyheter & insikter

Nyheter & insikter

torsdag 27 augusti 2020

Rapport: Affärerna med islamistiska extremister

Under de senaste fem åren har Sveriges kommuner, regioner och myndigheter köpt varor och tjänster i miljardklassen av bolag kontrollerade av personer som slagits för IS eller som har andra kopplingar till extrem islamism.

Acta Publica har granskat cirka 560 extrema islamister. Det handlar om individer som har stridit för IS i kalifatet eller som på andra sätt har tagit ställning för en extrem tolkning av islam, exempelvis för sharialagstiftning, det berättigade i att utföra terrordåd eller ett rättfärdigande av att dela med sig av information om hur sådana ska utföras.

Nyheter & insikter

fredag 26 juni 2020

Nyhet: Nya källor i Acta Publica

Acta Publica bygger sin informationsinhämtning på öppna och slutna källor. Basen i de öppna källorna är de dokument som Acta Publica systematiskt och fortlöpande begär ut från fler än 600 olika myndigheter, inklusive samtliga kommuner, regioner och domstolar.

Dokumenten skannas och OCR-tolkas innan de läggs in i arkivet, där kunden på några få sekunder kan söka förekomster i över 60 miljoner dokument. Acta Publicas arkiv är landets största privatägda med sökbara myndighetshandlingar.

I Nyhet: Nya källor i Acta Publica berättar vi om de senaste nya källorna i arkivet. Vi redogör också detaljerat för samtliga källor i arkivet.

Nyheter & insikter

torsdag 25 juni 2020

Insikt: Skattetillägg

Beslut om skattetillägg avslöjar fusk och slarv med skatt. Sedan dubbelbestraffningen för skattebrott upphörde 2013 är skattetillägg ofta den enda påföljden för brott mot skattelagstiftningen. För bakgrundskontroller av företag och individer kan besluten därför ge ett viktigt bidrag till helhetsbilden.

Acta Publica har sedan decennier en omfattande inhämtning av handlingar från Skatteverket och skannar löpande allt från kontrollavgifter på grund av brister i personalliggare till återbetalning av alkoholskatt. Sedan 2006 skannar Acta Publica samtliga omprövningsbeslut med skattetillägg som fattats av, eller förankrats hos, särskilt kvalificerad beslutsfattare.

I Insikten går vi igenom lagstiftningen, berättar om olika fall med exempel och redovisar detaljerat vilken information som besluten innehåller.

Nyheter & insikter

torsdag 25 juni 2020

Rapport: No Surrender MC

Nya aktörer i kriminella miljöer leder ofta till våldsamma konflikter. Acta Publica har granskat det kriminella mc-gänget No Surrender MC:s etablering i Sverige.

Syftet med rapporten är att med hjälp av öppna och slutna källor bidra med ökad kunskap om No Surrender MC och sätta händelseförloppet i en kontext.

Acta Publica kartlägger löpande grupperingar och individer med kopplingar till organiserad brottslighet och våldsbejakande extremism, ideologiskt eller religiöst motiverad.